PRACA!

Ogłoszenie o naborze  na stanowisko pracy:
Wychowawca w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Samodzielne Mieszkanie” w Pasłęku

Dyrektor Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy - ogłasza nabór na  stanowisko wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej (zatrudnienie w pełnym wymiarze,  od dnia 01.09.2017 r.).

I. Kwalifikacje:
• Wykształcenie wyższe:
a/ na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie,
b/ na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, 
c/ na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji
II. Zakres wykonywanych zadań i obowiązków na stanowisku:
• Sprawowanie bezpośredniej opieki nad grupą dzieci i młodzieży,
• Kierowanie procesem wychowawczym dziecka,
• Opracowywanie i realizacja  planu pomocy dziecku oraz pozostałej dokumentacji w sprawie dziecka, w zgodzie z obowiązującymi przepisami,
• Współpraca z rodziną dziecka, ze szkołami, sądami i pozostałymi instytucjami działającymi w zakresie pomocy społecznej, na rzecz powrotu dziecka do rodziny lub pozyskania dla dziecka rodzinnego środowiska zastępczego,
• Organizowanie procesu usamodzielnienia dziecka 
III. Wymagane dokumenty:
• List motywacyjny, 
• CV, 
• Dokumenty aplikacyjne winny zawierać oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922)”  oraz zgodę na zniszczenie dokumentów aplikacyjnych  w przypadku nieodebrania.

Mile widziany mężczyzna!

Zgłoszenia należy złożyć osobiście lub pocztą na adres: Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy, Marwica 1, 14-411 Rychliki, bądź na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dyrektor Leszek Czyżewski tel. 514-127-838