Rusza budowa nowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

W dniu 5 kwietnia 2018 roku odbyła się pierwsza narada robocza, dotycząca
realizacji projektu "Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla
wychowanków placówki opiekuńczo - wychowawczej" w Zielonce Pasłęckiej
współfinansowanego z RPO Warmia - Mazury 2014-2020 ramach EFRR,
Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności
publicznej.


Budynek po byłym ośrodku zdrowia po modernizacji służyć
będzie dzieciom czasowo bądź stale pozbawionym opieki rodzicielskiej.
W spotkaniu brali udział inżynier kontraktu, kierownik budowy, generalny
wykonawca, kierownik administracji oraz dyrektor Centrum
Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w
Marwicy, reprezentując beneficjenta projektu, Powiat Elbląski. Pierwsze
prace budowlane rozpoczną się już 10 kwietnia 2018 roku. Zakończenie
inwestycji wyznaczono na dzień 28.09.2018 roku.

Leszek Czyżewski