American Marwica Camp 2018

 

W dniach 15 - 22 czerwca 2018 roku na terenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Orle Gniazdo” w Marwicy odbyło się, już po raz drugi, przedsięwzięcie pod nazwą American Marwica Camp 2018. Lider Misji Chrześcijańskiej Edd Johnson z Poplar Baptist Church przywiózł prosto z Ameryki ze Stanu Kentucky do Marwicy 12 wspaniałych gości.


 

 

Projekt American Marwica Camp 2018 adresowany był do dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich przyjaciół. Misją tegoż przedsięwzięcia była nauka języka angielskiego poprzez gry i zabawę, zajęcia ruchowe, plastyczne, były też wartościowe spotkania z Biblią.

Doświadczenie to miało nie tylko wymiar edukacyjny ale również społeczny i duchowy dla każdego, nie tylko uczestników ale samych gości. Był to czas bogaty w rozmowy, relacje. Trudno było się rozstać, były łzy radości i smutku. Marwica w sposób szczególny zapadła w serca gości. Niektórzy z nich zapowiadają powrót już niebawem bo w grudniu. Były to dni świetnej i mądrej zabawy - tak wspominają uczestnicy.

Cieszy fakt, że ze spotkań chętnie korzystają dzieci i młodzież spoza placówki. W tym roku było 40 uczestników. Marwica staję się swoistym centrum kultury międzynarodowej.

Częścią tego projektu jest również dwutygodniowy wyjazd, językowo – kulturowy, dla trzech wychowanków placówek podczas wakacji w 2019 roku do Stanów Zjednoczonych.

Będzie nam Was brakowało.