Warsztaty artystyczne IMPROWIZACJE

 

W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Orle Gniazdo” w Marwicy odbyły się zajęcia pn IMPROWIZACJE, które zorganizowane zostały przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu w ramach zadania pn. „Przenikanie” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Współpraca w grupie, radzenie sobie z emocjami, koncentracja na zadaniach poprzez działania artystyczne, twórcze to cel jaki przyświecał organizatorom zajęć.


Dzieciaki mogły nauczyć się współpracy w grupie, otwartości, szacunku do drugiej osoby, wyznaczania swoich granic jak również radzenia sobie z emocjami. W zabawie wykorzystane zostały działania plastyczne, taniec i elementy improwizacji teatralnej. Uczestnicy warsztatów m.in. samodzielnie wykonały zabawki sensoryczne, które działają na zmysły- nie tylko na wzrok, ale także na słuch i dotyk. Zastosowanie ruchomych rekwizytów, zabawek sensorycznych wpływa na umiejętność różnicowania i poznawania świata, rozwija umiejętności manualne i wyobraźnię, pozwala zrozumieć pojęcia kształtu, powierzchni, właściwości faktur i materiałów - ich elastyczności, miękkości, sprężystości, pozwala na eksperymentowanie z formami trójwymiarowymi, dostarczając bodźców dla zmysłu dotyku.

Warsztaty miały na celu odtwarzanie i rozpoznawanie potencjału twórczego, korygowanie zaburzeń koordynacji ruchowej i dysfunkcji integracji sensorycznej, rozwój motoryki małej, poprzez świadome wykorzystywanie technik twórczych oraz umiejętności, tworzenie autorskich wypowiedzi dzieci.

Ogromne podziękowania dla Pań, które te zajęcia przeprowadziły, za ich ciepło i cierpliwość i wyrozumiałość.