Dzień Pracownika Samorządowego

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
ale po to, abym ja działał i kochał.
Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie,
ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka.

Z okazji Dnia Pracownika Samorządowego życzę wszystkim pracownikom samorządowym, a w szczególności pracownikom Centrum, Samodzielnego Mieszkania oraz Orlego Gniazda samych sukcesów oraz przyjemności i poczucia sensu z wykonywanej pracy.

 

Dyrektor Centrum do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych 
Leszek Czyżewski