Kadra Centrum

Dyrektor:

mgr Leszek Czyżewski

Administracja

kierownik administracyjno - gospodarczy: mgr Sylwia Szmit

Sekcja Finansowo - Księgowa:

główna księgowa: Grażyna Ochalik

starsza księgowa: Danuta Dmytryszyn

st.referent: Marzena Lichuszewska

Dział specjalistyczny:

pedagog: mgr Agata Brodnicka

gł. specjalista do spraw opiekuńczo-wychowawczych: mgr Anna Łukawska-Czyżów

Obsługa:

kierowca: Janusz Winiarczyk

robotnik gospodarczy: Barbara Cyrankiewicz

palacz - konserwator: Jan Zaborny, Mirosław Głuchowski