Kadra Centrum

Dyrektor:

mgr Leszek Czyżewski


Administracja

kierownik administracyjno - gospodarczy: mgr Sylwia Szmit

referent: Marzena Lichuszewska

magazynier: Marzena Tyburska


Sekcja Finansowo - Księgowa:

główna księgowa: Grażyna Ochalik

starsza księgowa: Danuta Dmytryszyn

 

Dział terapeutyczny:

pedagog: mgr Agata Brodnicka

psycholog:


Obsługa:

kucharka:

pomoc kuchenna: Ewa Tyburska, Lilia Gierczak

kierowca: Janusz Winiarczyk

robotnik gospodarczy: Barbara Cyrankiewicz

palacz - konserwator: Jan Zaborny