Kadra Centrum

Dyrektor:

mgr Leszek Czyżewski


Administracja

kierownik administracyjno - gospodarczy: mgr Sylwia Szmit

referent: Magdalena Terlikowska

magazynier: Marzena Tyburska


Sekcja Finansowo - Księgowa:

główna księgowa: Grażyna Ochalik

starsza księgowa: Danuta Dmytryszyn

 

Dział terapeutyczny:

pedagog: mgr Agata Brodnicka, mgr Anna Borysiewicz, mgr Małgorzata Tkaczyk

psycholog: mgr Paulina Sawko


Obsługa:

kucharka: Helena Grzyb

pomoc kuchenna: Ewa Tyburska, Lilia Gierczak - zastępstwo

kierowca: Janusz Winiarczyk

sprzątaczka: Janina Pełka

robotnik gospodarczy: Barbara Cyrankiewicz

palacz - konserwator: Jan Zaborny