Rada Domu

Od 29 września 2016 roku w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Orle Gniazdo” w Marwicy swoją działalność rozpoczęła Rada Domu jako partner Dyrekcji do współpracy w organizowaniu życia domu.

Więcej…

Rajd jesienny

W dniu 24 września 2016 r. dzieci i wychowawcy z Koła Turystycznego "Wędrujące Orły" wyruszyli na pieszą wędrówkę - 54 Rajd Jesienny po Wysoczyźnie Elbląskiej, zorganizowany przez PTTK (Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze) w Elblągu.

Więcej…

Zajęcia dla dzieci w PCPR w Elblągu

W dniu 12 października b.r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu zaprosiło grupę naszych dzieci na warsztaty teatralne, które zawierały elementy związane z przeciwdziałaniem przemocy w  rodzinie. Zajęcia przeprowadził Pan Jacek Pipczyński, kurator Sądu Rodzinnego.

 

Więcej…

Więcej artykułów…