Historia POW Orle Gniazdo

Marwica to wieś położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Rychliki, 11 km na zachód od Pasłęka. Historia powstania osady sięga połowy XIII wieku. Pierwszymi właścicielami majątku w Marwicy byli Lewaldowie z Jelonek, a później ród von Bodeck z Barzyny. U schyłku XIX wieku miejscowość należała do majątku Karola Franckensteina z Barzyny, a póżniej do Waltera Franckensteina z Dziśnit. Liczyła wówczas 637 ha. Rezydencja (dzisiejsza placówka), znajdująca się w centrum majątku została wybudowana w latach 1780-1790. W latach  1910-1932 przebudowano ją w stylu secesyjnym. Majątek wówczas należał do rodziny Kriegów. W 1929 roku posiadłość została sprzedana na rzecz państwa, które odsprzedało ziemię okolicznym rolnikom. Pałac ma charakter dużej willi. Wzniesiono go na planie zbliżonym do kwadratu jako budowlę trójkondygnacyjną, z jednokondygnacyjnym skrzydłem od południowego zachodu, krytym dachem mansardowym. W 1960 od strony wschodniej dostawiono niską przybudówkę. Od frontu i ogrodu znajduje się płytki ryzalit zwieńczony szczytem o płynnej linii. Od strony ogrodowej ryzalit poprzedzony został tarasem z zadaszeniem, wspartym na kolumnach z szerokimi schodami do parku. Wewnątrz zachowały się oryginalne boazerie holu oraz schody z ozdobną balustradą. Po stronie północnej obiektu rozciąga park ze stawem. Od południa prowadzi główny wjazd, poprzez bramę wjazdową w starym ogrodzeniu. W części zachodniej znajdują się dawne zabudowania podworskie.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ,,Orle Gniazdo” w Marwicy, do końca 2012 roku  Dom Dziecka ,,Orle Gniazdo”, funkcjonuje od marca 1951 roku na podstawie decyzji podjętej przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pasłęku. Przed adaptacją pałacu na placówkę początkowo funkcjonował tu dom spokojnej starości a następnie Szkoła Rolnicza, która została przeniesiona do Pasłęka.

Początkowo w placówce przebywało 109 wychowanków, nad którymi opiekę  i wychowanie sprawowało 19 pracowników, w tym 8 osób personelu wychowawczego.

Pomysłodawcą nazwy placówki „Orle Gniazdo” był Ryszard Kamiński. Nazwa ta powstała od rozłożystego drzewa rosnącego nieopodal rzeczki znajdującej się na obszarze przynależnym do placówki i funkcjonuje od 1979 roku.