Misja POW Orle Gniazdo

Misją placówki jest zapewnienie naszym dzieciom jak najlepszej opieki i wychowania oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych. Wychowując mamy cały czas na względzie podmiotowość dziecka i przygotowanie go do prawidłowego funkcjonowania w dorosłym życiu.