Kadra POW Samodzielne Mieszkanie

koordynator ds wychowawczych:

mgr Małgorzata Tkaczyk

 

wychowawcy:

mgr Bożena Bernaszuk

mgr Anna Borysiewicz

mgr Monika Pawlikowska

lic. Piotr Pawlikowski