Misja POW Samodzielne Mieszkanie

Misją placówki jest jak najlepsze przygotowanie wychowanków do samodzielnego funkcjonowania w każdej sferze życia