Współpraca z Fundacją ERBUD

W dniu 11 maja 2018 r. odbyło się spotkanie robocze Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych z Fundacją ERBUD Wspólne Wyzwania im. Eryka Grzeszczaka. Spotkanie dotyczyło pilotażowego programu mentoringu, wspierającego dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Elbląskiego w kroczeniu ku pełnej samodzielności. Pani Prezes Zarządu Lucyna Grzeszczak jest pełna optymizmu, ciesząc się, że jako Fundacja będą mogli pomagać dzieciom z małych miejscowości, by budować im przyszłość. Przed nami kolejne spotkania robocze by wystartować już od września obejmując wsparciem zarówno dzieci jak i wychowawców.


 

Nauka języka angielskiego

W dniu 10 maja 2018 roku Dyrektor Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Marwicy, Leszek Czyżewski, podpisał List Intencyjny - wyrażenie woli współpracy ze Szkołami Anglojęzycznymi Regent w Elblągu. Wolą obu stron jest współpraca w zakresie edukacyjnego rozwoju języka angielskiego, wolontariatu na rzecz obu stron, możliwości podjęcia edukacji w Szkołach Regent przez wychowanków Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Powiatu Elbląskiego oraz wzajemny rozwój społeczny.


Więcej…

Rusza budowa nowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

W dniu 5 kwietnia 2018 roku odbyła się pierwsza narada robocza, dotycząca
realizacji projektu "Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla
wychowanków placówki opiekuńczo - wychowawczej" w Zielonce Pasłęckiej
współfinansowanego z RPO Warmia - Mazury 2014-2020 ramach EFRR,
Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności
publicznej.


Więcej…

Więcej artykułów…