Niepodległa do Hymnu

Wychowankowie placówek włączyli się do akcji "Niepodległa do Hymnu". 11 listopada 2018 roku o godz.12.00 uczcili 100-lat odzyskania przez Polskę niepodległości. Wspólnie zaśpiewaliśmy Hymn Narodowy.


Zakończenie inwestycji w Zielonce Pasłęckiej

Dnia 12 października 2018 roku w Zielonce Pasłęckiej miał miejsce uroczysty odbiór inwestycji pn. ”Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej”. Realizatorem projektu było Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy, wnioskodawcą i beneficjentem był Powiat Elbląski. W/w projekt w kwocie 516 991,59 zł został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2014-2020. Pozostałą kwotę niezbędną do przeprowadzenia inwestycji tj. 491 953, 64 zł przeznaczył Powiat Elbląski.

Więcej…

Zielonka

Więcej artykułów…