Rusza budowa nowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

W dniu 5 kwietnia 2018 roku odbyła się pierwsza narada robocza, dotycząca
realizacji projektu "Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla
wychowanków placówki opiekuńczo - wychowawczej" w Zielonce Pasłęckiej
współfinansowanego z RPO Warmia - Mazury 2014-2020 ramach EFRR,
Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności
publicznej.


Więcej…

Unieważnienie przetargu

Otwarcie oferty przetargowej

Więcej artykułów…